Reuma i hrana

Hrana kao lijek

Holesterol

Holesterol sam po sebi nije štetan, već način na koji se holesterol prenosi i njegova količina mogu da izazazovu štetne posljedice.

Koja je razlika između dobrog i lošeg holesterola?

Holesterol je u masnoća u krvi i proizvod je ljudskog ili zivotinjskog organizma. Po strukturi liči na meki vosak. Bez holesterola, tijelo ne moze da funkcionise, holesterol je nezamjenjljiva je hemijska supstanca za izgradnju membrana ćelija organizma i proizvodnju hormona. Masnoće i trigliceridi se uobičajeno nazivaju lipidi.
LDL- Loši holesterol
Organizam treba normalnu količinu i ove vrste holesterola, međutim, viši nivo LDL-a izaziva gomilanje masnoće u unutrašnjosti kapilara i arterija, i potencijalno izazvati arteriosklerozu. Ako dođe do blokade jedne arterije dolazi do srcanog udara,a ako je cirkulacija krvi prema mozgu blokirana, dolazi do moždanog udara.
HDL – Dobri holesterol
Zašto ovaj holesterol uobičajeno nazivamo dobrim? HDL se veže za loši holesterol i odvaja ga od zidova kapilara i arterija te tako sprečava taloženje masnoca na krvnim sudovima. Time se smanjuju šanse za srčani i moždani udar, a višak ovog holesterola se smatra povoljnim za zdravlje.

Kako holesterol unosimo u organizam?

Uticaj prehrane na nivo holesterola?

Holesterol se u organiazm unosi dvojako: tako da ga stvara sam organizam, ili se unosi preko hrane (endogeno (iznutra) i egzogeno (izvana). Većina ćelija raspolaže mogućnošću i sintetiše holesterol, a drugi njegov izvor je hrana kojom se unosi. Ustanovljeno je da oko 2/3 holesterola nastaje sintezom u organizmu (kod odrasle osobe oko 800-900 mg na dan), a svega 1/3 se unosi hranom.
S obzirom na sposobnost organizma da ga stvara u velikim količinama, dovoljno je da se hranom unese oko 150-300 mg na dan. 

Više o samoj reumi saznaj na sajtu Živjeti sa reumom